Kement

Halledilmiş, yoluna girmiş iş veya kısıtlayıcı koşullardır.


Sevdaligul Ruya Tabiri | http://www.ruya.sevdaligul.com